Tato příkladová vize může sloužit jako předloha pro vznik nových komplexů bydlení - žití jako lidského ekosystému.

Zde použitá schémata, která komunikují mezi sebou a interagují s okolím nejsou aplikovatelná na jiné lokality, protože v odlišných podmínkách (usazení do krajiny, potřeby regionu, nastavení komunit.. aj.) nebudou správně fungovat. Vždy lze ale nalézt to pravé řešení pro daný objekt na míru tak, aby bylo udržitelné a dlouhodobě prospěšné. Třeba bychom mohly být užitečné právě Vám..